Registrácia:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 95778/B

Kontaktné údaje:

SPORTIKA GROUP s.r.o.
Klincová 37/B
821 08 Bratislava

Fakturačné údaje:

IČO : 47609338
DIČ : 2024040447
IČ DPH : SK2024040447

Bankové spojenie:

Banka: VUB BANKA
Číslo účtu: 36 8166 8359 / 0200
IBAN: SK73 0200 0000 0036 8166 8359
BIC: SUBASKBXOtváracie hodiny

SPORTIKA GROUP s.r.o.
Klincová 37/B
821 08 Bratislava

Po - Pi: 09:00 - 17:00 hod