Súťaže

Pre administráciu a riadenie súťaží je určená služba Competitions umožnujúca organizovať športové podujatia moderným spôsobom od prihlásenia sa do súťaže až po generovanie online výsledkového servisu a základných štatistík. Výsledky a prehľad súťaží sú jednoducho publikovateľné pomocou smart:widgetu v službe Pages alebo priamo na vlastnej inej doméne. Služba postupne rozširuje podporované športy podľa požiadaviek zákazníkov. Podporované budú tímové športy ako aj športy jednotlivcov.